Bộ mỏ lếch 3 chi tiết
Đăng ngày 23-06-2017 Lúc 03:15'- 1262 Lượt xem

Bộ mỏ lếch 3 chi tiết
Model: 577.0399
Xuất xứ: Kstools/Germany
Gồm chi tiết: 28 mm , 34 mm, 43 mm
Chất liệu: Chrome vanadium
Trọng lượng: 2.8 kg